Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze in fases

Bij projecten hanteren we onderstaande werkwijze. Afhankelijk van het project kan het worden aangepast of uitgebreid. Zo gaan we bij een kleinere klus of deelproject niet moeilijk doen als het sneller kan.

Intake & definitiefase

intakegesprek - vaststellen doelen, verwachtingen en voorwaarden
voorstel & kosten - eerste strategie/concept, werkwijze en kostenindicatie overeenkomst (voor totaalproject en/of eerste fase)
gedetailleerd voorstel
strategie
conceptontwikkeling
eerste inhoudelijk ontwerp
basis design (levering van een look & feel)
bespreking voorstel

Ontwikkelingsfase

gedetailleerd inhoudelijk ontwerp
definitieve vormgeving
uitwerking vormgeving naar een ‘Look & Feel’
eerste technisch ontwerp & beschrijving
bespreking

Realisatie & testfase

gedetailleerd technisch ontwerp
productie benodigde assets
verzameling & verwerking van de assets
ontwikkeling van een prototype
advies optimalisatie content t.b.v. de zoekmachines
implementatie van HTML in CMS (incl. optimalisatie)
testen door zowel opdrachtgever & opdrachtnemer (testrapport)
opstellen lijst van verbeteringen
aanpassing applicatie & definitieve levering

Implementatiefase

Plaatsing op server
SEO (zoekmachine optimalisatie)
Promotieplan website (optioneel)
Instructiemiddag redacteuren

We leggen samen met onze klanten van te voren de doelen vast. Van daaruit ontwikkelen we een communicatieplan en stellen daarna een projectplan op. 

We kijken onder meer naar:

Wat willen we bereiken?
Hoe kunnen we dit het beste doen?
Wat gaan we vertellen?
Aan wie willen we het vertellen?
Wat moet dit veroorzaken?
Hoe gaan we luisteren?
Wat is de (gewenste) identiteit van uw merk/organisatie?
Welke media kunnen we erbij inschakelen?
Waar moet rekening mee worden gehouden?

Hoe gaan we het plannen?
Wie en welke verantwoordelijkheden (organisatieschema, overleg-
structuur, bevoegdheden)
Uitvoering (fasering, hoofdactiviteiten, werkomvang)
Beslismomenten (Sign-Off)
Projectrapportage & communicatie
Is alles haalbaar?
Economische beperkingen (budget)
Organisatorische lijnen (wie, functies & verantwoordelijkheden)
Communicatief (gewenst effect)
Technisch (welke beperkingen/standaarden)
Tijd (wanneer klaar, planning)

Werkwijze

juni 2016

Eens van gedachten wisselen

Maak hier contact
of bel +31 40 2549930

en vraag naar Wijtze de Groot

Cognito Concepts - Connecting Minds maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x