Projecten

Sociaal Domein

oktober 2021

Concept, vormgeving en opmaak van de brochure Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden. Een visie en strategie voor het Sociaal Domein voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

 

Geldrop-Mierlo is een plek met hart. Een plek, waar generaties verantwoordelijk zijn voor elkaar, er voor een ander willen zijn en waar iedereen een waardevolle bijdrage levert. Een plek waar talent altijd weer komt bovendrijven en waar we samen bouwen aan een gezonde toekomst. Een plek die verbindt en ontwikkelt. Een plek die persoonlijk, dichtbij en verbonden is.

Persoonlijk, dichtbij en verbonden
In deze visie en strategie maken we onze koers voor het sociaal domein inzichtelijk door middel van een boom.  Een boom is net als het sociaal domein, een ecosysteem. Alle organismen binnen een ecosysteem - of het nu planten, dieren en bacteriën zijn - óf juist mensen en organisaties - vormen samen een levensgemeenschap.

 

 

 

Centrum Maatschappelijke Deelname (CDM)

Het is voor mensen duidelijk waar zij terecht kunnen met een vraag voor hulp of ondersteuning en de vraag wordt snel op de juiste plek opgepakt. Dit vraagt een herkenbare toegang tot ondersteuning, waar met een brede blik een deskundige inschatting wordt gemaakt van wat nodig is om de betrokken mensen verder te helpen.

 
Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) is in Geldrop-Mierlo de toegang tot ondersteuning. Het CMD heeft als doel om voor alle vragen van mensen over het deel hebben in de gemeenschap een vraagbaak te zijn. Het is een centrum voor alle inwoners, dus òòk mantelzorgers en vrijwilligers. Daarbij vervult het CMD een gidsfunctie voor professionals en vrijwilligers. Indien eenprofessional of vrijwilliger vragen heeft over het lokale hulpverleningsaanbod of vrijwilligers- en verenigingsleven, kan deze eveneens terecht bij de CMD.

Het CMD is dus één integrale toegang voor het sociaal domein. Een toegang waar alles samen komt en dat zoveel mogelijk voorkomt dat mensen tussen wal en schip raken.

februari 2020

Deze visie en strategie start met de wortels van de boom. De wortels verbeelden onze kernwaarden. Ze bepalen onze manier van denken, doen en organiseren.

De kernwaarden vertellen wat wij belangrijk vinden en helpen ons elke dag - vanuit een duidelijk fundament - keuzes te maken.

De stam van de boom geeft onze missie weer. De missie vertelt wat wij willen bereiken op de lange termijn. Om deze missie concreet te maken, vertalen wij deze missie naar strategische doelen, de kruin van de boom. 

De takken vanuit de kruin leiden naar de vruchten van de boom. De vruchten staan voor onze programmadoelen.

februari 2020

Cognito Concepts - Connecting Minds maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x